Dr. Marius Urbonavičius šiuo metu yra mokslo darbuotojas Lietuvos energetikos institute Vandenilio energetikos technologijų centre ir UAB Inovatas tyrėjas. Marius taip pat dirba inovacijų vadybininku LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyriuje nuo 2018 metų.

Pagrindiniai moksliniai ir technologiniai interesai yra susiję:

⦁ Vandenilio gavyba panaudojant metalų ir vandens reakcijas.
⦁ Metalų hidridų, kurie skirti vandenilio saugojimui, sintezė ir analizė.
⦁ Plonų dangų sintezė, analizė ir medžiagų paviršiaus modifikavimas plazmoje.
⦁ Fotokatalitiškai aktyvių titano oksido dangų sintezė.

Marius Urbonavičius yra autorius ir bendraautorius 14 publikacijų susietų su plonų dangų sintezė bei medžiagomis skirtomis vandenilio saugojimui ir gavybai iš vandens. Marius taip pat yra 1 Lietuvos patento biure paskelbto patento ir 1 PCT patento paraiškos bendraautorius.