UAB „Inovatas“ ir Lietuvos energetikos institutas nuo 2012-08-13 vykdo projektą – „Lietuvos energetikos instituto, Vandenilio energetikos technologijų centre sukurtų technologijų komercializavimas“. Šis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektas atliekamas Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 metų programos rėmuose ir administruojamas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros. Projekto Nr. 31V-137.

Projekto santrauka:

Lietuvos energetikos institute tyrimai vandenilio energetikos srityje atliekami nuo 2000 metų. 2008 metais sukurtas Vandenilio energetikos technologijų centras (VECT) aprūpintas unikalia, moderniausia medžiagų sintezės ir analizės įranga. VETC atliekami darbai pagrinde yra susiję su trimis sritimis: vandenilio gavyba, panaudojant protoninio laidumo vandenilio atskyrimo membranas ir vandenilio gavyba panaudojant fotokatalitinius procesus; vandenilio saugojimas metalų ir jų lydinių nanokristaliniuose hidriduose; nanokristalinių elektrolitų, skirtų kieto oksido kuro elementams sinteze ir savybių analize.

Šio projekto pagrindinis tikslas – komercializuoti vertingiausias technologijas sukurtas VETC. Projekto metu būtų dirbama su trimis technologijomis. Pirma technologija – „Metalų ir jų lydinių hidrinimo būdas“ (LR patentas Nr. 5789.; išduotas EPO paraiška Nr. 10478001.0, pateikta 29.06.2011). Projekto uždavinys susijęs su šia technologija – licencijuoti sukurtą technologiją. Siekiant pasiekti šį tikslą, projekto metu numatoma parengti tarptautinio lygmens galimybių studiją, skirtą potencialiems investuotojams, kurioje atsispindėtų pagrindiniai komercializuojamos technologijos privalumai ir iššūkiai. Projekto metu taip pat bus siekiama sukurti demonstracinį įrenginį, kuriame būtų galima realiai vykdyti metalų hidrinimo eksperimentus, naudojant medžiagų kiekius artimus realiems nešiojamų prietaisų poreikiams – taip pademonstruojant potencialiems investuotojams technologijos veikimo principus. Antra technologija – „Vandenilio gavybos iš vandens būdas, panaudojant vandens sąveiką su plazmoje aktyvuotais metalų ar jų lydinių paviršiais“ (LR patento paraiška Nr. 2012 026, pateikta 2012 – 04 – 03). Šios technologijos pagrindinė rinka – JAV automobilių pramonės gamintojai ir nestabilių atsinaujinančios energijos sistemų (vėjas, saulė) eksploatuotojai visame pasaulyje. Pagrindinis projekto uždavinys susijęs su antra technologija – parengti pardavimui nanomedžiagas, skirtas vandenilio gavybai, panaudojant rutulinio malimo ir fizikinio medžiagų nusodinimo technologijas ir pristatyti šią vandenilio gavybos technologiją pagrindiniams JAV automobilių pramonės gamintojams ir rizikos kapitalo įmonėms.

Trečia technologija – dabartiniu metu VETC, kuriamos naujos kartos Ni-Zr-NB, Ni-Ti-Al, Ti-Al ir t.t. amorfinės membranos skirtos vandenilio atskyrimui iš angliavandenilių (gamtinės dujos, biodujos, naftos produktai ir .t.t) ir alkoholių. Šios membranos yra ženkliai pigesnės nei dabartiniu metu naudojamos Pt, Pd pagrindu kuriamos membranos. Pagrindinis projekto uždavinys susijęs su trečia technologija – išbaigti atidirbtas membranas, parengiant jas pardavimui ir pristatyti sukurtas membranas galimiems vartotojams.
Raktiniai žodžiai:

Vandenilio saugojimas, metalų hidridai, vandenilio gavybos membranos, nanomedžiagos.