Tai naujas nanokristalinių metalo klasterių (pvz. Ni) gamybos metodas, panaudojant magnetroninio garinimo technologijas ant vandenyje tirpių medžiagų (druskų), kurias vėliau būtų galima lengvai atskirti nuo sintetintų nanokristalinių klasterių. Medžiagos yra garinamos reaktyvioje aplinkoje (Ar+O2 mišinyje). Gaunamų kristalitų dydis gali būti kontroliuojamas, keičiant slėgį sintezės metu. Esant didesniam darbinių dujų slėgiui, kristalitų dydis mažėja, ir atvirkščiai. Gaunamų medžiagų kristalinė struktūra kontroliuojama, keičiant garinimo greitį. Didėjant garinimo greičiui bei magnetrono galios tankiui keičiantis nuo 1 iki 5 W/cm2, gaunamų klasterių kristališkumo laipsnis didėja. Klasteriai yra gaunami ant vandenyje tirpių struktūrų (pvz. NaCl ir kt.), kurias vėliau būtų galima lengvai ištirpinti vandenyje ir atskirti nuo sintetintų nanokristalinių klasterių. Svarbus reikalavimas: druskos, ant kurių garinamos medžiagos, neturi sudaryti jokių cheminių junginių ar kitaip paveikti gaunamos medžiagos struktūrą ir savybes. Gaunamų nanokristalinių klasterių struktūrą galima kontroliuoti, keičiant druskų kristalų dydžius; aukštą gaunamų medžiagų švarumą galima pasiekti, naudojant švarias druskas (99.99 %).

LT patento Nr. 6290

Patentas

Grafinis abstraktas