Išradimas skirtas didelio efektyvaus paviršiaus ploto aliuminio oksido sintezei, panaudojant tiesiogines aktyvuoto aliuminio reakcijas su vandeniu, reakcijas vykdant artimose kambario temperatūrai sąlygose. Reakcijų metu formuojasi aliuminio hidroksido ir AlO(OH) (pseudo-Bohmite) mišinys, kuris po atkaitinimo eksperimentinėmis sąlygomis, virsta AlO(OH) (pseudo-Bohmite), o šis po tolimesnio apdirbimo virsta didelio efektyvaus paviršiaus ploto gama aliuminio oksidu. Tai pigus ir efektyvus nanokristalinių gama aliuminio oksido miltelių gavybos būdas. Šie milteliai gali būti naudojamas kaip katalizatorių pagrindas/nešėjas (pvz.: naftos chemijos pramonėje).

Šią technologiją saugo PCT patento paraiška.
Tarptautinės paraiškos Nr. PCT/IB2018/052123