Išradimas skirtas vandenilio energetikos technologijoms ir konkrečiai vandenilio saugojimo metalų hidriduose būdams. Šio išradimo būdas besiskiria tuo, kad hidrinamą medžiagą pirmiausia padengia plona 10-100 nm storio Ni danga, po to patalpina ją į aktyvavimo/hidrinimo kamerą, atsiurbia aktyvavimo/hidrinimo kamerą iki 10-2 Pa ir geresnio vakuumo, paduoda Ar ar Ar+H2 mišinį, kur vandenilio dalis mišinyje sudaro nuo 0 iki 99%, ir inicijuoja Ar+H2 plazmą, hidrinamos medžiagos paviršiuje suformuoja Ni nanokatalizatorių klasterius, paduoda keliasdešimties bar slėgio vandenilį ir pakelia temperatūrą hidrinimo kameroje iki kelių šimtų laipsnių Celsijaus, vandenilio molekules, sąveikoje su Ni nanokatalizatoriais suskilusias į vandenilio atomus, transportuoja tarpkristalinėmis ribomis nuo aktyvuoto hidrinamos medžiagos paviršiaus į tūrį ir gretimų vandenilio atomų tarpusavio sąveikos dėka suformuoja metalo hidridą.

Patentas