Dr. Š. Varnagiris yra Lietuvos energetikos instituto vandeninio energetikos technologijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas ir UAB Inovatas tyrėjas, Vandenilio energetikos asociacijos vykdantysis direktorius bei lektorius Vytauto Didžiojo universitete. Š. Varnagiris taip pat yra Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narys.

Pagrindiniai moksliniai ir technologiniai interesai:

  • Vandenilio energetikos technologijų vystymas.
  • Plonų funkcinių dangų sintezė ant polimerinių paviršių.
  • Fotokatalitinėmis savybėmis pasižyminčių medžiagų kūrimas.

Šarūnas Varnagiris yra daugiau nei 10 mokslinių publikacijų susietų su fotokatalitinių medžiagų kūrimu, vandenilio energetika bei plonų dangų sinteze autorius ir bendraautorius. Šarūnas yra dviejų lietuviškų patentų bendraautorius.