UAB Inovatas yra pumpurinė (angl. spin-off) įmonė įkurta Vandenilio energetikos technologijų centre (VETC) Lietuvos energetikos institute. Pagrindinis mūsų tikslas – komercinti VETC kuriamas technologijas, licencijuojant arba kuriant patentuotus produktus.

Mes taip pat dalyvaujame aukštųjų technologijų mokslinių tyrimų projektuose susijusiuose su įvairių medžiagų dangų formavimu, kurios pasižymi geresnėmis eksploatacinėmis savybėmis įvairiose aplinkose. Formuojamos tiek plonos, tiek storos dangos galinčios pakeisti medžiagų mechanines, chemines ir optines savybes. Mechaninės savybės apima trintį, dėvėjimąsi ir kietumą; cheminės – adsorbciją, koroziją ir oksidaciją. Pagrinde, tokios dangos gali būti taikomos sintetinant medžiagas skirtas vandenilio saugojimui, jo gavybai ar elektrolito formavimui kieto oksido kuro elementuose.

Norint gauti reikiamą medžiagų kompoziciją, mikro struktūrą, adheziją bei atitinkamus vidinius įtempius naudojami pažangūs dangų formavimo metodai – magnetroninis nusodinimas, aktyvuotas reaktyvusis garinimas ir plazmos panardinimo jonų implantacija.

Paskutiniai vykdyti projektai yra susiję su nanostruktūrinių medžiagų sinteze panaudojant fizikines nusodinimo iš garų fazės technologijas.

Taip pat ypatingas dėmesys skiriamas ir kitiems plazminiams procesams: nusodinimas jonų pluošto pagalba, medžiagų sintezė žemos temperatūros plazmoje, metalų ir jų lydinių paviršinių savybių modifikavimas naudojant didelio srauto, mažos energijos jonų (azoto, deguonies ir vandenilio) apšvitą, kurios metu atitinkamai pagal poreikį vyksta azotavimo, oksidavimo ir hidrinimo procesai.